Compendium voor Kust en Zee

In het Compendium voor Kust en Zee brengt het VLIZ een overzicht van de wetenschappelijke expertise met betrekking tot de zee en kustgebieden, in nauwe samenwerking met experten uit de wetenschap, industrie, beleid en middenveldorganisaties.

Tijdens de vergadering van 13 oktober werd het traject van de versie 2015 geëvalueerd en werden opportuniteiten voor een nieuwe versie in 2018 overlopen. De experten hernieuwden ook hun engagement voor de volgende versie van het Compendium en zullen samen met het VLIZ hun schouders blijven zetten onder dit initiatief.

Lees alles over deze bron aan informatie via: www.compendiumkustenzee.be