Scholekster verdient de broodnodige aandacht

De afgelopen maanden verbleven scholeksters vooral in de Waddenzee en in het Deltagebied. In het binnenland gaan we ze de komende tijd weer zien. Eerst vaak in groepen, vanaf april paarsgewijs in de broedgebieden. De eileg begint eind april en de soort is daarmee later dan grutto (half april) en kievit (begin april).

>> Lees verder