Kustmoerassen verhogen mee bij opwarming klimaat

Natuurlijke wetlands blijken zich erg efficiënt aan te passen door mee te groeien met het stijgende zeepeil. Dat stellen Prof. Stijn Temmerman (UAntwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) en collega’s in het tijdschrift Nature Climate Change.

Dat de zeespiegel door de opwarming van het klimaat steeds sneller aan het s”jgen is, daar zijn alle wetenschappers het over eens. Kustmoerassen zoals de bekende Nederlandse waddengebieden, maar ook schorren en mangroven, dreigen daardoor te verdwijnen.

Eerdere studies schatten dat wereldwijd 20 tot 50% van die waardevolle gebieden het einde van de 21ste eeuw niet zullen halen. “Bij ons gaat het bijvoorbeeld om het Verdronken Land van Saeftinghe en het Zwin”, legt prof. Stijn Temmerman uit. “Die gebieden hebben bijzonder veel waarde als ‘kraamkamers’ voor vis-, schaal- en schelpdiersoorten, als buffer tegen stormen, als natuurlijke waterzuivering en CO2-filters. Onderzoekers plakten zelfs een geldbedrag op die waarde: tot 10 000 Amerikaanse dollar per hectare.”

Meegroeien met de zeespiegel

Een nieuwe studie van Temmerman en co toont nu aan dat die wetlands over een zeer efficiënt mechanisme beschikken. “Dat stelt kustmoerassen in staat mee te groeien met de almaar snellere zeespiegelstijging. Eenvoudig uitgelegd: de getijden voeren slib en zand aan, en plantenresten stapelen zich op, wat voor een verhoging van de kustmoerassen zorgt. Wij stelden vast dat die ophoging versnelt wanneer de zeespiegel sneller stijgt.”

Waardevolle kustgebieden, zoals deze uitgestrekte moerassen langs de kust van de VS, hebben een groot aanpassingsvermogen om mee te groeien met het stijgende zeepeil. Het unieke van de studie is dat gegevens van meer dan 170 locaties verspreid over de hele wereld zijn samengebracht. Temmerman concludeert daaruit dat slechts 5 procent van de kustmoerassen bedreigd wordt. “Eén kustmoeras op twintig loopt dus het risico om te
verdwijnen. Dat is beduidend minder dan de 20 tot 50% die in vroegere studies wordt genoemd. Niet de zeespiegelstijging, maar menselijke ingrepen vormen het grootste gevaar voor deze gebieden. De bouw van dammen bijvoorbeeld, wat de aanvoer van slib belemmert.”

De Antwerpse wetenschapper hoopt dan ook dat er nog meer werk gemaakt wordt van het behoud en het herstel van deze kustgeboden wetlands: “Ze zijn bijzonder waardevol, onder meer om het achterliggende bewoonde land te beschermen tegen het stijgende overstromingsrisico vanuit de zee.”

>> Link naar artikel