VLIZ draagt bij tot Belgische vrijstellingsprocedure Ballastwaterconventie

De Ballastwaterconventie heeft als doel de verspreiding van invasieve uitheemse soorten door de internationale scheepvaart tegen te gaan en kan binnenkort in werking treden. Omdat de conventie een clausule bevat die schepen – onder bepaalde voorwaarden – voor een periode van 5 jaar vrijstelt van bepaalde verplichtingen, wenst België een vrijstellingsprocedure vast te leggen. Het VLIZ heeft hiervoor een voorbereidende studie uitgevoerd, die werd gepubliceerd als beleidsinformerende nota 2015_002.

>> Lees verder