Leven op ritme van eb en vloed

Vogels in een getijdengebied en aan de kust leven op het ritme van het getij. Bekijk in de datavisualisatie hoe de scholeksters meebewegen met het patroon van eb en vloed, op zoek naar voedsel op het drooggevallen wad voor hun jongen.