Ontwikkeling van de kustlijn

In een korte reportage van de VPRO wordt het beeld geschetst van de ontwikkeling van de Nederlandse kustlijn.