Weldra waterbussen op de Schelde

Het Antwerpse Havenbedrijf wil vanaf 2016 of ten laatste 2017 waterbussen inzetten op de Schelde, zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer. Het initiatief moet de verkeershinder tijdens de werken aan onder meer de Oosterweelverbinding verlichten en ook op langere termijn de files rond Antwerpen doen afnemen.

>> Lees verder