Virussen verminderen visproductie Atlantische Oceaan

Voor het eerst is de sterfte gemeten van verschillende mariene algen en bacterien door virussen langs een noord-zuid transect in the Atlantisch Oceaan. Mariene virussen doden deze micro-organismen met een snelheid die tenminste gelijk is aan die van begrazing door dierlijk plankton. Daarbij stroomt koolstof niet meer door naar de hogere trofische niveaus, zoals vissen, vogels en zoogdieren, wat de netto productie van het ecosysteem verlaagt. De virussen verlagen ook de opnamecapaciteit van de oceaan voor kooldioxide; een belangrijk broeikasgas. Dit zijn de twee belangrijkste conclusies uit het proefschrift van Kristina Moijca, die haar onderzoek verrichte bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Kristina verdedigt haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 16 september.

>> Lees verder