Duinen en estuaria 2015 over herstel van getijdegebieden en estuaria

Van 16 tot 18 september organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos de conferentie ‘Dunes and Estuaries 2015 – Restoration of Tidal and Estuary Areas’ in Brugge. Beleidsmakers en managers van Europa worden uitgenodigd om ervaringen en informatie uit te wisselen over vernieuwende managementtechnieken inzake het herstel van getijdegebieden en estuaria.

Op het programma staan gevarieerde onderwerpen van ecosysteemstudies en klimaatsverandering in estuaria en kustgebieden, tot het beheer van estuaria en de gevolgen van ontpoldering. Gastsprekers zijn onder andere: Prof. Dr. Patrick Meire (Universiteit Antwerpen), Roger Morris (Bright Angel Coastal Consultants; United Kingdom), Chris Bakker (It Fryske Gea; The Netherlands), Magali Boyce (Pôle-relais Lagunes méditerranéennes; France) en Yvonne Battiau (EUCC; France). Om de theorie aan de praktijk te koppelen staan er ook twee veldexcursies op het programma.

Deze conferentie wordt georganiseerd in de context van het project Zwin Tidal Area Restoration (ZTAR). Dit is een Europees LIFE-project dat van start ging in 2011 en tot doel heeft de Zwinvlakte te herstellen. Dit project heeft verschillende zaken verwezenlijkt: het herstel van broedeilanden voor vogels, het afgraven van graslanden om het zoutmoeras te herstellen, de opbouw van grote graslandpercelen en het verdiepen en verbreden van de hoofdgeul van het Zwin. Dit project zal afgerond worden op 31 december 2015.

Meer informatie over de registratie, het conferentieprogramma en de gastsprekers op de conferentiewebsite.