Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de Deltawateren

Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de Deltawateren, de grote wateren in het deltagebied van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, is gereed. Zeven grote wateren in de Delta zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.

Zeven grote wateren in de Delta zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en hiermee onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden. Het gaat om de Oude Maas, het Haringvliet, Hollands Diep, de Grevelingen, Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde & Saeftinghe.

Voor de bescherming van de bijzondere natuur in deze gebieden is het Beheerplan Deltawateren opgesteld, met een looptijd van zes jaar. In het beheerplan staan regels om menselijke activiteiten te combineren met maatregelen voor de bescherming van onder andere vogels, trekvissen, zeezoogdieren en hun leefgebieden. Het doel is het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Het ontwerpbeheerplan en achtergrondstukken zijn te vinden op de website Platform Participatie van de Nederlandse Rijksoverheid.
De verschillende documenten gegroepeerd per gebied, vind je op deze webpagina.