Scheldenieuwsbrief juni 2015

Bij de Vlaams Nederlandse Schelde commissie verscheen zojuist de Scheldenieuwsbrief van juni 2015.

Onderwerpen die in dit nummer aan bod komen zijn: Nieuw natuurgebied door een bres in Perkpolder, Internationaal congres zet Vlaams-Nederlandse Scheldekennis in de kijker, Effecten van de derde Scheldeverruiming in kaart gebracht, Paardeweide: hotspot voor talrijke vogels, Zeeweringen in Zeeland bijna klaar, Save the date! VNSC-Scheldesymposium 2015.

>> Lees onlineversie