Erosie schorrand Galgeschoor

Galgeschoor, 19 april 2015 – De schorrand van het Galgeschoor is blootgesteld aan de krachten van de stroming. Hierdoor is er heel wat erosie. Zelfs in die mate dat er zich her en der een tot 1m hoge klifrand gevormd heeft.