Wintervisserij op zeebaars gesloten

De wintervisserij op zeebaars wordt gesloten. Deze noodmaatregel maakte de Europese Commissie vandaag bekend. Het verbod treft de spanvisserij, die in de wintermaanden met pelagische sleepnetten op volwassen zeebaars vist, wanneer deze samenkomt om te paaien. Het verbod geldt tot eind april 2015 en betreft de zuidelijke Noordzee, het Kanaal, de Keltische Zee en de Ierse Zee. Deze visserij is goed voor ongeveer een kwart van de totale visserijsterfte.

Deze noodmaatregelen moeten volgens de Commissie versterkt worden met een pakket aanvullende maatregelen om zeebaarssterfte in andere segmenten van de beroepsvisserij, maar ook in de sportvisserij, terug te dringen. De Commissie maakt hier de komende weken, in samenwerking met de Lidstaten, werk van. Het voorstel dat hieruit volgt, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Landbouw- en Visserijraad. Voor de sportvisserij stelt de Commissie een baglimit voor van 3 vissen per dag, per visser. Ook aanvoerbeperkingen en een hogere minimummaat (42cm in plaats van 36cm) worden door de Commissie aangevoerd als mogelijkheden.

Sinds 2012 onderhandelen de Lidstaten over beheermaatregelen voor de zeebaarsvisserij, zonder resultaat. Afgelopen december strandden pogingen om de zeebaarsvisserij te reguleren opnieuw, tijdens de onderhandelingen in de Raad over vangstmogelijkheden voor 2015. Om deze impasse te doorbreken, en met het oog op de ernstige toestand van het zeebaarsbestand, neemt de Commissie nu het voortouw.

De EU Uitvoeringsverordening is hier te vinden.