Pomp maar in het Galgeschoor

Galgeschoor, 21 februari 2015 – Blijkbaar zijn ze aan de pijpleidingenstraat achter het Galgeschoor weer eens in gang geschoten. Alleen pompen ze hun afvalwater gewoonweg in het Galgeschoor.

Deze ochtend vastgesteld dat ze weer uit de saneringsput aan het Galgeschoor, ter hoogte van de betonnen loskade, aan het waterpompen zijn en het water over de dijk in het schor laten vloeien. Hierdoor kan met olie verontreinigd grondwater weer in het gebied terecht komen en ook ervoor zorgen dat het gesaneerd deel terug vuil wordt .. aanzuigen van vuil water!” aldus Walter.

Enkele jaren geleden zijn zulke praktijken al eens stilgelegd omdat ze er geen vergunning voor hadden.

>> fotoverslag Walter van Ginhoven