Publiekssymposium Toekomst van de Deltawateren

Middelburg, 28 februari 2015 – Met dit symposium wordt gepoogd een brug te slaan tussen kennisinstellingen (NIOZ, Imares, HZ, UCR, maar ook natuurorganisaties) en de regionale politiek en publiek. Wetenschappers en specialisten geven hun visie op de toekomst van de Deltawateren en wat volgens hen beleidsmatig zou moeten gebeuren. Statenleden en andere betrokkenen kunnen hier hun voordeel mee doen.

>> Lees verder