Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder

Den Haag, 3 februari 2015 – Een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland in 2050-2100. Dat is het doel van de Rijksoverheid met de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’

Natuur in de grote wateren in Nederland

Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied.

De Nederlandse natuur in deze watergebieden is uniek door de ligging en ondergrond. Er komen veel soorten voor. Zo bezoeken grote hoeveelheden trekvogels het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied om er te foerageren. Trekvissen gaan via de Rijn, Maas, Eems en Schelde naar gebieden in Frankrijk en Duitsland om te paaien.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de natuur in de grote wateren en de soorten die er leven. Ontwikkelingen als klimaatverandering kunnen invloed hebben op die natuur.

Toekomstige ontwikkelingen grote wateren

De keuzes voor de inrichting van Nederland hebben gevolgen voor de natuur. Ook in de verre toekomst. De Rijksoverheid wil die toekomst veiligstellen voor de natuur van de grote wateren. Daarom wil het Rijk, samen met anderen, een toekomstvisie ontwikkelen voor de natuur in de grote wateren: de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder.

Wat is de Natuurambitie?

De Natuurambitie is een beleidsvisie van EZ. Hiermee kunnen beleidsmakers bij toekomstige besluitvorming beter rekening houden met natuur.