Westerscheldenatuur

De Westerschelde bestaat uit unieke natuurgebieden waar miljoenen broed- en trekvogels van afhankelijk zijn. Uitgebreide schorren en slikken zijn het leefgebied van tientallen vogelsoorten, waaronder soorten die (internationaal) worden bedreigd. Dwars door deze topnatuur loopt een vaargeul, die de haven van Antwerpen met de zee verbindt. Een belangrijke economische ader. Een goede vaarverbinding en bescherming van de natuur kunnen samengaan, maar dat lukt op dit moment totaal niet.

>> Lees verder