Het Sieperdaschor

Het Sieperdaschor, voorheen Selenapolder, is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1990. De zomerdijk is daarna niet hersteld en bij springtij stroomt er water in het gebied. Het landschap evolueerde van polder naar brakke getijdennatuur, of een ontpolderingsproject avant la lettre. Over dit gebied verschenen verschillende studies die in onze literatuurlijst werden opgenomen.

>> Lees verder