Vloedschaar Groot Buitenschoor

Kijk je bij laagwater naar het Groot Buitenschoor, dan zie je halverwege tussen de dijk en de strekdam een geul die stroomopwaarts – dus naar de containerterminal toe – doodloopt. Deze geul is wat men noemt een vloedschaar, meer bepaald een doodlopende vloedschaar.

>> Lees verder