Visbestand getijdebonden zijrivieren van het Zeeschelde-estuarium

Het rapport presenteert de resultaten van de verschillende viscampagnes uitgevoerd in 2012 op de Rupel, Durme, Dijle, Beneden Nete en Zenne. De recente gegevens worden vergeleken met gegevens van vorige viscampagnes. De ecologische status wordt berekend met de zone-specifieke visindex. Voor de Rupel worden ook de gegevens van de vrijwilligers besproken.

>> Lees online
>> Download pdf-bestand