Zomerganzen in Zeeland in 2013

Van oorsprong verblijven ganzen gedurende de winterperiode in Noord-Europa en trekken zijn aan het begin van de zomer naar de veel noordelijker gelegen broedgebieden. Met name het laatste decennium blijft een gedeelte van de vogels in Noord-Europa en broedt ook in de provincie Zeeland.

Om een beeld te krijgen van de verspreiding van broedende en in het zomerseizoen pleisterende ganzen heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland, in opdracht van Provincie Zeeland, vanaf 2005 regelmatig in de maand juli tellingen uitgevoerd in de provincie.

De laatste tellingen hebben plaatsgevonden in de periode van 17 tot 20 juli 2013. Uit deze tellingen blijkt dat sommige soorten in aantal zijn toegenomen en andere soorten stabiel zijn gebleven ten opzichte van eerdere tellingen. Ook zit er nog steeds beweging in de aantallen en de verspreiding van de Zeeuwse zomerganzen.

De resultaten van de tellingen kunt u lezen in het rapport “Zomerganzen in Zeeland in 2013”, Sovon-rapport 2013/38. Ook de resultaten voor 2012 zijn beschikbaar.

>> rapport 2013
>> rapport 2012