Scholeksters en de droogvalduur van kokkels in de Oosterschelde

De droogvalduur van de slikken in de Oosterschelde zal in de toekomst naar verwachting verder afnemen tengevolge van de zandhonger van de geulen en de stijging van de zeespiegel. Een korter wordende droogvalduur leidt tot een vermindering van de mogelijke voedselopname van scholeksters tijdens laagwater. In de winter komen de vogels daardoor gemakkelijker in de problemen.

>> Download rapport