Opslibben Hedwigepolder is geen probleem voor natuur

Den Haag, 20 november 2013 – De herinrichting van de Nederlandse Hedwigepolder is belangrijk voor het natuurherstel, ook al zal het gebied na ontpolderen weer opslibben. Dat stelt een onafhankelijke commissie die het milieueffectrapport (MER) over de polder in Zeeuws-Vlaanderen heeft onderzocht.

>> Lees verder