Natuur herstelt zich goed op vernieuwde Oosterscheldedijken

7 juni 2013 – In 2006 startte projectbureau Zeeweringen met het versterken van de dijken aan de Oosterschelde. Om te zien wat het effect van deze veranderingen is op de natuur, inventariseerden zij in 2012 de aanwezige planten op de versterkte Oosterscheldedijken.
Deze dijken beschermen ons tegen het water, maar vormen ook belangrijke leefgebieden voor flora en fauna.

>> Lees verder