Strandgangers helpen wetenschap met fossielen

Den Haag, 2 juni 2013 – Strandgangers hebben zondag een aantal bijzondere fossielen naar de kustfossielendag in het Haagse Museon gebracht. Paleontologen beoordeelden daar de fossielen, om zo een beter beeld te krijgen van wat er allemaal in het verleden rondliep in onze omgeving.

Langs de Delflandse kust, tussen Hoek van Holland en Kijkduin, is in de afgelopen jaren heel wat zand opgespoten om de kust te versterken. Eerst kwam de Kustversterking tussen Hoek van Holland en Scheveningen tot stand en daarna werd de Zandmotor tussen Ter Heijde en Kijkduin opgeleverd. Met het opgespoten zand uit de diepere delen van de Noordzee kwamen resten van dieren uit de ijstijd mee, met name uit het Weichselien (10.000 tot 100.000 jaar geleden) en ook uit het vroeg-Holoceen (8.000 tot 10.000 jaar oud).

Over al deze fossielen is een boek in voorbereiding. Om de informatie in het boek zo volledig en actueel mogelijk te maken, organiseren de Haagse Geologische Vereniging, de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, de Werkgroep Tertiaire & Kwartaire Geologie en het Museon deze dag, waarop iedereen zijn bijzondere vondsten kan laten determineren door deskundigen.

Het gaat absoluut niet alleen om grote stukken, sterker nog, kleinere fossielen zijn vaak zeker zo interessant, kortom: kiezen, kiesjes, botten, botjes, kaken, potscherven, vuurstenen werktuigjes, fossiele schelpen, bijzondere steensoorten, alles kan belangrijk zijn.

Een eerdere determinatiedag bracht een 35.000 jaar oud hazenkaakje aan het licht. Expert Dick Mol kon definitief vaststellen dat er hazen tussen de mammoeten hebben rondgelopen. We hopen op veel nieuwe, nog niet eerder onderzochte vondsten!