EscautSchelde 2013

Dit cultureel, wetenschappelijk en toeristisch samenwerkingsproject tussen Frankrijk, Belgie? en Nederland wil de Schelde in de kijker plaatsen van bij de bron in Frankrijk tot aan de monding in de Noordzee. Het wil de bewoners van het Scheldegebied sensibiliseren voor de geografische, historische en culturele rijkdommen en hen bewust maken van de noodzaak een duurzaam waterbeleid te voeren voor de komende 25 jaar.

Meer info: www.schelde2013.eu