Bruinvissen laten zich vrolijk versassen

Berendrechtsluis, 20 april 2013 – van Jaap van der Hiele, EHBZ ZuidWest, kregen we de melding van 2 bruinvissen die zich door de Berendrechtsluis de haven in lieten versassen. Ze werden voor het laatst gezien in het Vijfde Havendok ter hoogte van kaai 307.