Kasper de koekoek

Weet je nog de door de British Trust for Ornithology gezenderde koekoek die in juni 2011 op het Galgeschoor verbleef – zie melding – ? Blijkbaar is hij naar de eeuwige koekoeksvelden want sinds 13 juni 2012 heeft men van hem geen signaal meer ontvangen – zie zijn blog.

Hoe het met de andere koekoeken is afgelopen, kan je nalezen op de website van The British Trust for Ornithology, www.bto.org.