Land-en-water

Windkracht 6

Zimmermangeul, 15 februari 2014 – Windkracht 6 op de zandbanken aan de Zimmermangeul geeft je een natuurlijke zandstraalinstallatie.