Ook in 2024 knijtenvallen langs getijdenrivieren

De afgelopen weken werden er opnieuw knijtenvallen geplaatst op strategische plaatsen langs de Vlaamse getijdenrivieren. Sinds 2023 loopt er een pilootproject ter hoogte van het Groot Schoor te Hamme, waarbij we het effect van knijtenvallen testen en we de knijtenpopulaties in kaart brengen. Het project is een samenwerking tussen Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), De Universiteit Antwerpen (UA), Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en De Vlaamse Waterweg nv.

>> lees verder