Goed nieuws voor de delta’s: toename in sediment sinds 2000

Wanneer je een rivier afdamt, komt er minder sediment in de zee, en dan kan de delta makkelijker onder water komen te staan. Dat werd lang gedacht, maar uit nieuw Utrechts onderzoek blijkt dat de hoeveelheid sediment in delta’s sinds 2000 juist is toegenomen. Dat is goed nieuws voor het behoud van delta’s – zoals Nederland – tegen zeespiegelstijging.

>> lees verder