Nieuw kusthoogtemodel met een hoge verticale nauwkeurigheid

Om de effecten van toekomstige extreme waterstanden als gevolg van zeespiegelstijging (SLR), bodemdaling en hevige stormen te modelleren hebben experts nauwkeurige hoogtegegevens nodig (binnen 1 m) voor de wereldwijde kustgebieden. Nu worden hiervoor soms lokale lidar gegevens vanuit vliegtuigen gebruikt, maar dit is duur en ook niet overal (vrij) beschikbaar.

>> lees verder