Vogelsterfte in het Deltagebied in 2023 – Terugkeer van vogelgriep in de broedkolonies

Kustbroedvogels leden voor het tweede jaar op rij grote verliezen als gevolg van hoogpathogene vogelgriep. Alleen al in de Nederlandse Delta werden tussen eind februari en begin augustus ruim 17.400 dode vogels verzameld. De meest getroffen soorten waren sterns en meeuwen. Door de opeenvolgende slechte broedseizoenen en de hoge sterfte onder volwassen vogels kan het jaren duren voordat de populaties zich hebben hersteld.

>> lees verder