1 jaar Living lab Raversijde

Living lab Raversijde, het levend laboratorium dat onderzoekt hoe onze kust beter te beschermen tegen stormvloeden uit zee, bestaat één jaar. Onderzoekers hebben het afgelopen jaar verschillende metingen uitgevoerd aan de onderzoeksdijk en de duin voor dijk van het living lab. “De verzamelde data levert belangrijke informatie op voor het onderzoek van het effect van stormen op harde en zachte zeewering”.

>> lees verder