Foerageergedrag en het bepalen van draagkracht van wintertaling in de Zeeschelde

De wintertaling is een van de talrijkste overwinterende eenden in de Zeeschelde. We willen de verspreiding en de verandering van de overwinterende aantallen van de wintertaling beter begrijpen. Daarom voerden we een gedetailleerd veldonderzoek uit van het foerageergedrag en het voorkomen van mogelijke prooien in het studiegebied de Notelaer en Ballooi.

>> lees verder