Vogelbalans: aantallen ganzen in de winter stabiel

Onlangs verscheen de Vogelbalans 2023, het jaarlijkse overzicht van belangrijke ontwikkelingen bij de vogelpopulaties in Nederland. Deze uitgave van Sovon laat zien dat het aantal in de winter in Nederland verblijvende ganzen de laatste tien jaar stabiel is. Wat populaties broedvogels betreft, bevindt ongeveer de helft van de populaties zich in een ongunstige staat. Vooral in agrarisch gebied nemen veel soorten af.

>> lees verder