Onderzoek naar verantwoorde manieren voor zandwinning en kustversterking

Door klimaatverandering en de opwarming van oceanen krijgen we te maken met een alsmaar sneller stijgende zeespiegel. Hierdoor worden duinen, dijken en stormvloedkeringen zwaarder belast, met uiteindelijk duinafslag als gevolg. Zandsuppleties voorkomen dat. Door de stijgende zee heeft Nederland steeds meer zand nodig om de kust op sterkte te houden. Dit zand wordt gewonnen op de Noordzee en dat heeft impact op de natuur. Hoe zorgen we dat we onze kust en de Noordzeenatuur beschermen?

>> lees verder