MONEOS ‐ Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2022.

Deze rapportage geeft toelichting bij de datarapportage van de geïntegreerde systeem-monitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (= MONitoring Effecten Ontwikkelings Schets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van het monitoringsjaren 2021‐2022 voor de aspecten leefomgeving voor flora en fauna en ecologie. We lichten de langjarige trends toe en we voeren in de datarapportage de Evaluatiemethodiek Schelde‐estuarium (EMSE) uit voor verschillende hoofdstukken.

>> lees verder