‘Graag wat meer variatie bij natuurherstel’

Schelpdieren, wormen en andere dieren die in de woelige bodem van de Waddenzee en de Delta leven, kunnen aardig wat hebben, als het om stormen gaat. “Bij het herstel van getijdenatuur, bijvoorbeeld langs de Westerschelde, zouden we dus niet alleen luwe plekjes moeten creëren”, zegt Lauren Wiesebron, marien ecologe aan het NIOZ in Yerseke, in het proefschrift dat zij vandaag verdedigt aan de Universiteit Utrecht. “Door strekdammen aan te leggen langs de oevers van de Westerschelde, help je bodemdieren die luwte nodig hebben, maar er zijn ook bodemdieren die juist van wat ruigere condities houden. Voor de broodnodige variatie in een ecosysteem moeten we die niet vergeten.”

>> lees verder … (omlaag scrollen voor de Nl-versie)