Slim werken met zand voor langere bescherming tegen zeespiegelstijging

De mogelijk veel snellere stijging van de zeespiegel stelt Nederland voor grote uitdagingen. Adaptief en flexibel inspelen op toekomstige zeespiegelstijging is een innovatieve manier om voorbereid te zijn op die onzekere toekomst. Dit kan onder andere door kustonderhoud via zandsuppleties.

>> lees verder