Digitale systeemrapportage Waddengebied gelanceerd

Rijkswaterstaat en Deltares lanceerden in april 2023 de Digitale Systeemrapportage Wadden. De Digitale Systeemrapportage is een instrument om abiotische indicatoren (monitoringdata) voor de toestand van de Waddenzee eenvoudig en centraal openbaar toegankelijk te maken. Hierdoor kan de data gebruikt worden door beheerders, beleidsmakers of onderzoekers.

>> lees verder