Nieuwe aanwinst Groot Buitenschoor

Tijdens een survey ontdekte Frank Wagemans een voor het Groot Buitenschoor, nieuwe plantensoort: Pijlkruidkers – Lepidium draba.

Dit is nu niet echt een spectaculaire ontdekking want deze soort is vrij algemeen ingeburgerd.

Pijlkruidkers is een soort die zich vanop de Azïatische steppen langs het Midellandse Zeegebied naar onze streken verspreid heeft.vanwaar de soort het zuiden van Europa langs de Middellandse Zee heeft gekoloniseerd.

Deze soort bereikte onze streken in de 18e eeuw en, zoals veel planten, verspreidde deze soort zich langsheen spoorwegbermen.

Deze soort vind je vooral terug in dynamische milieus met een ruderaal karakter zoals in de zeereep, op omgewerkte grond in bermen, in uiterwaarden en overhoekjes en op dijkhellingen. Het verwondert dus niet dat deze soort aan de voet van de dijk groeit.