Zeventig jaar na Watersnoodramp is kennis over verzilting weer actueel

Toen het zoute water Zeeland in 1953 overspoelde, nu zeventig jaar geleden, raakte veel grond ongeschikt voor landbouw. Niet veel mensen weten dat in de nasleep van de ramp een voorloper van Wageningen Environmental Research is ontstaan: het International Institute for Land Reclamation & Land Improvement (ILRI). Het ILRI verzamelde en verspreidde kennis over het weer vruchtbaar maken van verzilt land.

>> lees verder