Jong gras volgt verschillende groeistrategieën op kwelders en in duinen

Scheuten van een jong grasplantje in de kwelder groeien in clusters bij elkaar, ongeacht factoren in hun omgeving. In de duinen, daarentegen, hangt de manier waarop jong gras scheuten verspreidt af van de soort en de leefomgeving. Met hun uiteenlopende groeistrategieën gaan jonge grasplantjes zo op verschillende manieren om met de dynamiek van hun omgeving en geven ze hun landschap vorm.

>> lees verder (omlaag scrollen voor de Nl-talige versie) of lees de studie