Groen licht voor Delta Climate Center in Vlissingen

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s. De leefbaarheid in delta’s staat onder druk door onder andere zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Hoe creëren we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s? Over die vraag gaat het Delta Climate Center (DCC) zich buigen. Het NIOZ is één van de zes oprichters van het centrum dat halverwege 2023 van start gaat in Vlissingen. Het centrum start met een budget van 88 miljoen euro, afkomstig van de rijksoverheid en de provincie Zeeland.

>> lees verder