Inschatting PFAS-vrachten in de Zeeschelde

De PFAS-problematiek heeft de afgelopen maanden aanleiding gegeven tot verschillende initiatieven. In het kader van het uniformiseren de Vlaams-Nederlandse analyse- en onderzoeksaanpak, worden in dit rapport de PFAS-vrachten (voor 5 verschillende componenten) ingeschat langsheen de Beneden-Zeeschelde. Ter hoogte van de grens worden deze vrachten berekend met de door Nederland berekende vrachten.

>> lees verder