Dossier: Dijkdoorbraken en natuurlijke kustverdediging

Op 1 februari 2023 herdenkt Nederland de Watersnoodramp van 70 jaar geleden. Hoewel ons laaggelegen land sindsdien goed beschermd is geweest, stellen de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en weersextremen Nederland voor nieuwe opgaven in de kustverdediging.

>> lees verder