Natuurpunt en Lantis sloten eind 2020 geheim samenwerkingsakkoord

Natuurpunt clasht met andere milieu- en burgerorganisaties over de lozing van met PFAS vervuild water van de Oosterweelwerf. Natuurpunt wil dat dit water wél naar het verdrogende natuurgebied Blokkersdijk wordt gepompt. De afwijkende positie van Natuurpunt in het Oosterweeldossier is terug te voeren op een samenwerkingsakkoord dat de natuurvereniging eind 2020 met Lantis sloot, inclusief geheimhoudingsclausule.

bron: apache.be