Natuurverenigingen vechten milieuvoorwaarden voor bouw van Antwerpse Oosterweel-Scheldetunnel aan

erschillende natuurbewegingen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de milieuvoorwaarden voor de bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding aan te vechten. De vergunning laat toe om het opgepompte water, voor de bouw van de tunnel, te lozen in de Schelde. “Het is vervuild water met zware metalen en PFAS”, klinkt het bij de organisaties.

>> lees verder