Garnalenvisserij mogelijk toch schadelijk voor beschermde natuur

Afgelopen jaar heeft de garnalenvisserij een aanvraag bij LNV ingediend voor verlenging van hun vergunning om in de Nederlandse Natura-2000 kustgebieden te mogen blijven vissen. Onderdeel van deze aanvraag is een zogenaamde “Passende beoordeling” (PB).

>> lees verder